Każdy przesłany przez Państwa projekt podlega indywidualnej wycenie.

Stawki za tłumaczenie pisemne rozpoczynają się od 40 zł za stron rozliczeniową (tj. 1800 znaków ze spacjami) lub 0,16 zł za słowo źródłowe netto, zależnie od przyjętego rozliczenia.

Tłumaczenie ustne rozliczane jest na podstawie tzw. półdniówek.
Półdniówka obejmuje 4 godziny zegarowe, a ceny rozpoczynają się od 500 zł netto.

Podane poniżej ceny są orientacyjne i są cenami netto.

Na wszystkie usługi wystawiam rachunki.
Dokumenty do tłumaczenia dostarczane są wyłącznie poprzez wiadomość e-mail.

Akceptacja wyceny jest równoznaczna z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług.